Meie lambad said M1 staatuse

Sellel aastal oligi plaanis teha lammastele Maedi-Visna uuring. Esiteks selle pärast, et tegemist on väärtuslike tõuloomadega, kellel puhas taust. Uuringus osalesid kõik üle aasta vanused (Finull, Gotlandilammas ja ka Minilambad), ehk 26 tk. Väike mure oli ikka kui vastust ootasin. Mine sa tea? Kuid vastus tuli minu jaoks positiivne, ehk siis Maedi-Visna negatiivne. Viirust ei esinenud ühelgi uuringus osalenud loomal. Sellega kaasneb M1 status. Uuring jätkub edasi ning kolmel järjestikul aastal kui proovid on negatiivsed saab kari M3 staatuse ehk MV vaba kari. Sinnapoole me püüdleme. Usun, et see vaev ja kulutused tasuvad ära.

Maedi-Visna on viirushaigus. 1999a andmete põhjal oli Eestis 50% uuritud karjadest MV viirusesse nakatunud loomi. Nakatutakse viirusesse kahel viisil. Viirusekandja utt annab selle edasi ternespiimaga vastsündinud talledele. Teiseks MV haige looma köhaeritisega. MV peiteperiood on pikk, kus viirusekandja utt “toodab” karja uusi viirusekandjaid läbi oma järglaste. 4-5 aastal põhjustab viirus looma haigestumise, mis lõpeb surmaga. Haiguse välja saamine karjast on pikk ja kulukas protsess. Eestis kompenseeritakse osaliselt MV analüüse kui kasvatatakse ET või EV lambaid ja oldakse jõudluskontrollis. Muidu tuleb 100% ise kulud katta. Naabermaal Soomes on MV programmis osalemine kohustuslik kui karjas on 20 ja enam looma. Uuringute kulutused kannab riik. Mõttekoht.